Tinnitus dekkes nå av folketrygden

Året startet med gode nyheter! Behandling av tinnitus vil nå dekkes av folketrygden. Les mer om hva Norsk Audiopedagogisk Forening skriver.

"I forbindelse med de nye lovendringene i folketrygdloven § 5-10;

Styret har vært i kontakt med Helsedirektoratet og fått bekreftet at "Behandling hos audiopedagog i forbindelse med Tinnitus vil nå kunne omfattes av folketrygdloven § 5-10, gitt at behandlingen er av vesentlig betydning for pasientens sykdom og funksjonsevne og at vilkårene for øvrig er oppfylt."

Les mer om tinnitus her

Hørselssenteret sin logo