Stillhet er gull - eller?

Stillhet eller lydberikelse?

I vår kultur er det vanlig å fortelle barn at det er viktig å være stille når de skal jobbe med lekser eller når de skal gå i seng. Vi lærer dem at stillhet er gull, når det i virkeligheten ikke er det.

I mitt arbeid hvor jeg møter med mennesker som strever med lyd, indre eller ytre lyd, møter jeg mennesker som kan streve med lyder som vi finner naturlig i omgivelsene våre. Mennesker hvor lyder kan oppleves høyere enn de i virkeligheten er. De kan oppleve sterke emosjonelle reaksjoner på lyd, som gjør de sinte eller redde, uavhengig om lyden er svak eller sterk. De kan få en sterk fysisk reaksjon på lyd, skvetterefleksen aktiveres og skaper et ubehag som gjør at de ønsker å unngå lyden(-e). Noen strever med en tinnitus, en indre lyd, som kun den som «eier» kan høre.  

I dette arbeidet og rådgivningen med mennesker som strever med lyd, uavhengig om det er en indre eller ytre lyd de strever med, går et ord igjen og igjen. LYDBERIKELSE.  

Hva er lydberikelse og hvorfor er lydberikelse så viktig for de som strever medlyd?  

Ørene våre er laget for å bade i lyd. De er ikke som øyelokkene våre, de kan ikke lukkes. De er aktive selv om vi sover eller er i narkose, hørselen vår jobber hele tiden. Mange tenker at vi fikk hørsel for at vi skulle kommunisere med hverandre, ved hjelp av tale. Men dette stemmer ikke, vi trenger ikke lyd for å kunne kommunisere, vi kunne benyttet oss av tegnspråk. Grunnen til at vi fikk hørsel var at vi på denne måten kan identifisere fare tidlig og dermed unngå faren. Når vi utviklet oss som mennesker bodde vi på savannen eller i jungelen hvor det var et rikt lydbilde. Mangel på lyd, stillhet, var her et tegn på fare. Stillheten blir av den ubevisste delen av hørselen vår tolket som et tegn på fare og gjør at sensitivitet i hørselssystemet skrur seg opp. Hørslene vår skjerper seg og skvetterefleksen vår aktiveres. Hvis det da kommer en plutselig fare er vi allerede i beredskap til å reagere raskt.  

Nå lever vi i den vestlige verden og ikke lengre på savannen eller i jungelen. Vi har trukket oss tilbake i solide hus, med dobbeltisolerte og gjerne støydempende vindu. Mange har fått et anstrengt forhold til lyder som er til stede når vi skal sove og hente oss inn etter en travel dag, lyder som forbindes med støy. Mange mennesker sover med ørepropper, gjerne hele natten mens de sover. Mange benytter seg av støykansellerende hodetelefoner, som gir en fantastisk lytteopplevelse da mye annen konkurrerende lyd blir kansellert.  

Men hørselssystemet vårt er det samme som vi fikk når vi levde på savannen eller jungelen. Den underbevisste delen av hørselssystemet skulle hatt flere oppgraderinger siden denne tiden. En oppgradering som den ikke har fått. Hørselssystemet vårt jobber fremdeles som om vi skulle vært på savannen eller jungelen, hvor ørene våre skulle badet i omgivelseslyder. Naturlige lyder skulle stimulert hørselssystemet til å ikke aktiveres, som om det er en mulig fare på ferde og dermed øke sensitiviteten vår.  

Derfor når noen har begynt å streve med lyd er lydberikelse så viktig. Men lydberikelse er ikke lyder man forbinder med støy, man må finne lyder som man forbinder med ro. Det kan være naturlyder, rennende vann, vind, fugler som synger, bål som knitrer. Lydberikelse er utrolig personlig. Noen liker lydberikelse i form av trafikklyder, mens andre opplever det som ren støy. Rolig avslappende musikk kan være lydberikelse, men da helst uten tale.

Mange av de som går i behandling hos meg blir anbefalt å begynne å sove med lyd. Lyd som stimulerer hørselssystemet mens man sover. De får en stasjonær lydgenerator, som ser nesten ut som en klokkeradio. Denne inneholder et stort utvalg av lyder, hvor man finner en nøytral lyd som de  begynner å sove med. Lydberikelsen motvirker da den økte sensitiviseringen som kan oppstå på grunn av stillhet (fare). En tikkende klokke i et stille rom kan være plagsom. I tilfeller hvor vi er syke, slitne eller trøtte, kan denne tikkingen føles som den fysisk invaderer oss. Ved å sette på litt rolig musikk eller annen lydberikelse blir tikkingen knapt hørbar, kanskje ikke hørbar i det hele tatt. Lydsignalet er der, men siden det må dele på plassen i hørselssystemet blir det opplevd som svakere.

Lydberikelse skal ikke oppleves som plagsomt eller forstyrrende. Det skal ikke være høyt, men hørbart uten at du trenger å anstrenge deg for å høre lyden

Lydberikelse kan du finne på ulike apper på telefonen, du kan søke på youtube med søke ordet«sound enrichment» eller du kan sette på en bordvifte. Noen får lydberikelse inn ved å åpne et vindu, ved at de er så heldige og kanskje ha en elv i nærheten eller sjø som slår inn.  

Lydberikelsen skal bidra til å desensitivisere hørselssystemet. Når man strever med lyd, er det viktig å gi hørselssystemet gode erfaringer med lyd. Stillhet er virkelig ikke gull - finn din lydberikelse, lyder som du forbinder med ro.

Audiopedagog Moen 2020

Sjøkanten langs stranden på Ræge på kveldstid
Vigdelstranden